องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดพะเยา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด