องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการใดๆในเขตทางหลวง เนื่องด้วยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ตรวจสอบสายทางในความควบคุม พบว่ามีราษฎรบางรายได้ปลูกอาคาร ร้านค้า ทำการเกษตรลุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวง กองไม้ไผ่รวกบริเวณริมทางการขนส่งน้ำยางพาราเลอะเปรอะเปื้อนบนผิวทางและทิ้งขยะในเขตทางหลวง ซึ่งทำให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลววง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้ค่ะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด