องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขออนุญาตประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ.2562 ค่ะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด