องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรบวิชาชีพ รุ่นที่ 48 หลักสูตร 6 เดือน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โทร 0 5372 3950 โทรศัพท์มือถือ 08 1961 6676 โทรสาร 0 5395 8055 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ค่ะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด