ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมนวดไทยและการทำเล็บ
ท่านใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ นางสาวสาธวี ใจเสมอ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-2889077 หรือ 054 449658 ต่อ 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ค่ะ