องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563(ฮ.ค.1441) รายละเอียดตามลิ้งค์ค่ะ
https://drive.google.com/…/1FT9evqQd2gJeRRUtagB7pXeVX2…/view
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด