องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเพ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลก ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ตามโครงการแรงบันดาลใจสู่สันติสุขปีที่ 4
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด