องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางและสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกันตน ที่เลือกโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นสถานพยาบาลหลัก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด