องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด