องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดย นายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ องค์ฺการบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด