กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จัดโครงการสร้างเครือข่ายใส่ใจสุขภาพลูกรัก "คุมเข้ม 5 โรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมีจ่าสิบตำรวจชัย รวมสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธาน
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด