องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในตำบลเชียงบาน ร่วมกิจกรรมตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด