วันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ณ บริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ กำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 กรมทหารพรานที่ 31 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เชียงบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด