วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ร่วมกับชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงบาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๗ กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 326 กรมทหารพรานที่ 31 อำเภอเชียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเชียงบาน เกษตรอำเภอเชียงคำ โรงเรียนเอกชนในพื้นที่และจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานเป็นประธานในพิธี
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด