อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิด-ปิด ด่านสากล 4 แห่ง ของแขวงไชยะบุลี