นายทศพร  หอมนาน    
   
นายก อบต.เชียงบาน
093-132-2883
   
         
     
นายสมพงษ์  หอมนาน       นายสายัญต์  โนทัย
รองนายก อบต.เชียงบาน
097-936-2895
     
รองนายก อบต.เชียงบาน
089-952-1770
         
       
    นายก้องเกียรติ  หอมนาน    
   
 เลขานุการนายก อบต.เชียงบาน
084-483-1949