วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายทศพร หอมนาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมด้วย นางสาววิจิตตรา คำรังสี นักวิชาการสุขาภิบาล นางสาวคนึงนิจ ใจไหว เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวสุธิดา ชนะพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม