×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกเครีอข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านชีชี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถค้นหาราย
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
โดยสแกนคิวอาร์โค้ด/ลิงค์
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
 
 


 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด