×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี ประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 54
สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
โทร 053 723 950 มือถือ 081 961 6676
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด