×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีฯและมีตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ​ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี